شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر ، در کنج خانه ی سالمندان . . .دست پر مهر مادر تنها دستی است که اگر کوتاه از دنیا هم باشد ، از تمام دستها بلند تر است . . .مادر تنها کسی است که میتوان “ دوستت دارم ”هایش را باور کرد ، حتی اگر نگوید . . .

 
کل کاربران : 1101307
کاربران امروز : 301
بازدید امروز : 302
کاربران دیروز : 2752
بازدید دیروز : 3028
کاربران آنلاین : 21
بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
آرشیو مطالب
     

ردیف عنوان مطلب
1 1393/02/04  پنجشنبه4 اردیبهشت93
2 1393/02/03  چهارشنبه3 اردیبهشت ماه92
3 1393/02/02  سه شنبه2 اردیبهشت 93
4 1393/02/01  دوشنبه1 اردیبهشت93
5 1393/01/31  یکشنبه31 فروردین93
6 1393/01/30  شنبه30 فروردین93
7 1393/01/29  شنبه 30 فروردین 93
8 1393/01/27  پنجشنبه28 فروردین 93
9 1393/01/27  چهار شنبه27 فروردین 93
10 1393/01/26  سه شنبه26 فروردین93
11 1393/01/25  دوشنبه25 فروردین93
12 1393/01/24  یکشنبه24 فروردین93
13 1393/01/23  شنبه23 فروردین93
14 1393/01/21  پنجشنبه21 فروردین93
15 1393/01/20  چهارشنبه20 فروردین93
16 1393/01/19  سه شنبه19 فروردین93
17 1393/01/18  دوشنبه18 فروردین 93
18 1393/01/17  یکشنبه17 فروردین93
19 1393/01/16  شنبه16 فروردین93
20 1392/12/26  سه شنبه26 اسفندماه92
21 1392/12/15  پنجشنبه15 اسفند ماه92
22 1392/11/29  چهارشنبه 30 بهمن92
23 1392/11/28  سه شنبه 29 بهمن92
24 1392/11/27  دوشنبه 28 بهمن92
25 1392/11/26  یکشنبه 27 بهمن92
26 1392/11/25  شنبه 26 بهمن92
27 1392/11/23  پنج شنبه 24 بهمن92
28 1392/11/23  چهارشنبه23 بهمن ماه92
29 1392/11/21  دوشنبه21 بهمن ماه92
30 1392/11/19  یکشنبه 20 بهمن92
31 1392/11/18  شنبه19 بهمن92
32 1392/11/16  پنج شنبه 17 بهمن ماه 92
33 1392/11/15  چهار شنبه 16 بهمن ماه 92
34 1392/11/14  سه شنبه 15 بهمن ماه 92
35 1392/11/12  دوشنبه 14 بهمن ماه 92
36 1392/11/12  یکشنبه 13 بهمن ماه 92
37 1392/11/12  شنبه12 بهمن ماه92
38 1392/11/09  پنج شنبه 10 بهمن ماه92
39 1392/11/09  چهارشنبه9 بهمن ماه92
40 1392/11/08  سه شنبه8 بهمن ماه92
41 1392/11/06  دوشنبه 7 بهمن ماه92
42 1392/11/05  یکشنبه 6 بهمن ماه92
43 1392/11/04  شنبه 5 بهمن ماه92
44 1392/11/03  پنجشنبه3 بهمن ماه92
45 1392/11/02  چهارشنبه2 بهمن ماه92
46 1392/11/01  سه شنبه2 بهمن ماه92
47 1392/10/30  دوشنبه30 دیماه92
48 1392/10/28  شنبه28 دیماه92
49 1392/10/26  پنجشنبه26 دیماه92
50 1392/10/25  سه شنبه25 دیماه92
51 1392/10/24  سه شنبه24 دیماه92
52 1392/10/23  دوشنبه23 دیماه92
53 1392/10/22  یکشنبه22 دیماه92
54 1392/10/21  شنبه21 دیماه92
55 1392/10/19  پنج شنبه19 دیماه92
56 1392/10/18  چهارشنبه18 دیماه92
57 1392/10/17  سه شنبه17 دیماه92
58 1392/10/16  دوشنبه16 دیماه92
59 1392/10/15  یکشنبه15 دیماه92
60 1392/10/14  شنبه14 دیماه92
61 1392/10/09  دوشنبه9 دیماه1392
62 1392/10/07  شنبه7 دیماه92
63 1392/10/05  پنجشنبه5 دیماه92
64 1392/10/04  چهارشنبه4 دیماه92
65 1392/10/03  سه شنبه3 دیماه92
66 1392/10/01  یکشنبه1 دیماه 1392
67 1392/09/30  شنبه30 آذرماه92
68 1392/09/27  چهارشنبه27 آذرماه92
69 1392/09/26  سه شنبه26 آذرماه92
70 1392/09/25  دوشنبه25 آذرماه92
71 1392/09/24  یکشنبه24 آذرماه92
72 1392/09/23  شنبه23 آذرماه92
73 1392/09/21  پنجشنبه21 آذرماه92
74 1392/09/20  چهارشنبه20 آذرماه92
75 1392/09/19  سه شنبه19 آذرماه92
76 1392/09/18  دوشنبه18 آذرماه92
77 1392/09/17  یکشنبه17 آذرماه92
78 1392/09/16  شنبه16 آذرماه92
79 1392/09/13  چهارشنبه13 آذرماه92
80 1392/09/12  سه شنبه12 آذرماه92
81 1392/09/11  دوشنبه11 آذرماه92
82 1392/09/10  یکشنبه10 آذرماه92
83 1392/09/09  شنبه9 آذرماه92
84 1392/09/06  چهارشنبه6 آذرماه92
85 1392/09/05  سه شنبه5 آذرماه92
86 1392/09/04  دوشنبه4 آذرماه92
87 1392/09/03  یکشنبه3 آذرماه92
88 1392/09/02  شنبه2 آذرماه92
89 1392/08/30  پنجشنبه30 آبانماه92
90 1392/08/29  چهارشنبه29 آبانماه92
91 1392/08/28  سه شنبه28 آبانماه92
92 1392/08/27  دوشنبه27 آبانماه92
93 1392/08/26  یکشنبه26 آبانماه92
94 1392/08/25  شنبه25 آبانماه92
95 1392/08/20  دوشنبه20 آبانماه92
96 1392/08/19  یکشنبه19 آبانماه92
97 1392/08/18  شنبه18 آبانماه92
98 1392/08/16  پنجشنبه16 آبانماه92
99 1392/08/15  چهارشنبه15 آبانماه92
100 1392/08/14  سه شنبه14 آبانماه92
101 1392/08/13  دوشنبه13 آبانماه92
102 1392/08/12  یکشنبه12 آبانماه92
103 1392/08/11  شنبه11 آبانماه92
104 1392/08/09  پنجشنبه9 آبانماه92
105 1392/08/07  سه شنبه7 آبان ماه92
106 1392/08/06  دوشنبه6 آبانماه92
107 1392/08/05  یکشنبه5 آبان ماه92
108 1392/08/04  شنبه4 آبان92
109 1392/08/01  چهارشنبه1 آبان92
110 1392/07/30  30 مهرماه92
111 1392/07/29  دوشنبه29 مهرماه92
112 1392/07/28  یکشنبه28 مهرماه92
113 1392/07/27  شنبه27 مهرماه92
114 1392/07/25  پنجشنبه25مهرماه92
115 1392/07/23  سه شنبه23مهرماه92
116 1392/07/22  دوشنبه22 مهرماه92
117 1392/07/21  یکشنبه21مهرماه92
118 1392/07/20  شنبه20 مهرماه92
119 1392/07/18  پنجشنبه18 مهرماه92
120 1392/07/17  چهارشنبه17 مهرماه92
121 1392/07/16  سه شنبه16 مهرماه92
122 1392/07/15  دوشنبه15 مهرماه92
123 1392/07/14  یکشنبه14 مهرماه92
124 1392/07/13  شنبه13 مهر92
125 1392/07/11  پنجشنبه11 مهرماه92
126 1392/07/10  چهارشنبه10 مهرماه92
127 1392/07/09  سه شنبه9 مهرماه92
128 1392/07/08  دوشنبه8 مهرماه92
129 1392/07/07  یکشنبه7 مهرماه92
130 1392/07/06  شنبه6 مهرماه92
131 1392/07/04  پنجشنبه4 مهرماه92
132 1392/07/03  چهارشنبه3 مهرماه92
133 1392/07/02  سه شنبه2 مهر92
134 1392/07/01  دوشنبه1 مهرماه92
135 1392/06/31  یکشنبه31 شهریورماه92
136 1392/06/30  شنبه30 شهریورماه92
137 1392/06/28  پنجشنبه28 شهریورماه92
138 1392/06/27  چهارشنبه27 شهریورماه92
139 1392/06/26  سه شنبه26 شهریورماه92
140 1392/06/25  دوشنبه25 شهریورماه92
141 1392/06/24  یکشنبه24 شهریورماه92
142 1392/06/20  چهارشنبه20 شهریورماه92
143 1392/06/19  سه شنبه 19 شهریورماه92
144 1392/06/18  دوشنبه18 شهریورماه92
145 1392/06/16  شنبه16 شهریورماه92
146 1392/06/14  پنجشنبه14 شهریورماه92
147 1392/06/13  چهارشنبه13 شهریور92
148 1392/06/12  سه شنبه12 شهریورماه92
149 1392/06/10  یکشنبه10 شهریورماه92
150 1392/06/09  شنبه9 شهریورماخ92
151 1392/06/07  پنجشنبه7 شهریورماه92
152 1392/06/02  شنبه2 شهریورماه92
153 1392/05/31  پنجشنبه31 مردادماه92
154 1392/05/30  چهارشنبه30 مردادماه92
155 1392/05/29  سه شنبه29 مردادماه92
156 1392/05/28  دوشنبه28 مردادماه92
157 1392/05/27  یکشنبه27 مردادماه92
158 1392/05/26  شنبه27 مردادماه92
159 1392/05/24  پنجشنبه24 مردادماه92
160 1392/05/23  چهارشنبه23 مردادماه92
161 1392/05/22  سه شنبه22 مرداد92
162 1392/05/21  دوشنبه21 مردادماه92
163 1392/05/20  یکشنبه20 مردادماه92
164 1392/05/17  پنجشنبه17 مردادماه92
165 1392/05/16  چهارشنبه16 مردادماه92
166 1392/05/15  سه شنبه15 مردادماه92
167 1392/05/14  دوشنبه14 مردادماه92
168 1392/05/13  یکشنبه13 مردادماه92
169 1392/05/12  شنبه12 مرداد92
170 1392/05/10  پنجشنبه10 مردادماه92
171 1392/05/09  چهارشنبه9مرداد92
172 1392/05/07  دوشنبه7 مردادماه92
173 1392/05/06  یکشنبه6 مردادماه92
174 1392/05/05  شنبه5 مرداد92
175 1392/05/03  پنجشنبه3 مردادماه92
176 1392/05/02  چهارشنبه2 مردادماه92
177 1392/05/01  سه شنبه1 مرداد92
178 1392/04/31  دوشنبه31 تیرماه92
179 1392/04/30  یکشنبه30 تیرماه92
180 1392/04/29  شنبه29 تیرماه92
181 1392/04/27  پنجشنبه27 تیرماه92
182 1392/04/26  چهارشنبه26 تیرماه92
183 1392/04/25  سه شنبه25 تیرماه92
184 1392/04/24  دوشنبه24 تیرماه92
185 1392/04/23  یکشنبه23 تیرماه92
186 1392/04/22  شنبه22 تیرماه92
187 1392/04/20  پنجشنبه20 تیر92
188 1392/04/19  چهارشنبه19 تیر92
189 1392/04/13  پنجشنبه13 تیرماه92
190 1392/04/12  چهارشنبه12 تیر92
191 1392/04/11  سه شنبه11 تیر92
192 1392/04/09  یکشنبه9 تیر92
193 1392/04/08  شنبه8 تیر92
194 1392/04/05  چهارشنبه5 تیرماه92
195 1392/04/04  سه شنبه4 تیر92
196 1392/04/02  یکشنبه2 تیرماه92
197 1392/04/01  شنبه1 تیر92
198 1392/03/30  پنجشنبه30 خرداد92
199 1392/03/29  چهارشنبه29 خرداد92
200 1392/03/28  سه شنبه28 خرداد92
201 1392/03/27  دوشنبه27 خرداد92
202 1392/03/26  یکشنبه26 خرداد92
203 1392/03/25  شنبه25 خرداد92
204 1392/03/23  پنجشنبه23 خرداد92
205 1392/03/22  چهارشنبه22 خرداد92
206 1392/03/21  سه شنبه21 خرداد92
207 1392/03/20  دوشنبه20 خرداد92
208 1392/03/19  یکشنبه19 خرداد92
209 1392/03/18  شنبه18 خرداد92
210 1392/03/16  پنج شنبه16 خرداد92
211 1392/03/13  دوشنبه13 خرداد92
212 1392/03/09  پنج شنبه 9 خرداد92
213 1392/03/08  چهار شنبه8 خرداد92
214 1392/03/07  سه شنبه7 خرداد92
215 1392/03/06  دوشنبه6 خرداد921
216 1392/03/05  یکشنبه5 خرداد92
217 1392/03/04  شنبه4 خرداد92
218 1392/03/02  پنج شنبه2 خرداد92
219 1392/03/01  چهارشنبه1 خرداد92
220 1392/02/31  سه شنبه31 اردیبهشت92
221 1392/02/30  دوشنبه30 اردیبهشت92
222 1392/02/29  یکشنبه29 اردیبهشت92
223 1392/02/28  شنبه28 اردیبهشت92
224 1392/02/26  پنج شنبه26 اردیبهشت92
225 1392/02/25  چهارشنبه25 اردیبهشت92
226 1392/02/24  سه شنبه24 اردیبهشت92
227 1392/02/23  دوشنبه23 اردیبهشت92
228 1392/02/22  یکشنبه22 اردیبهشت92
229 1392/02/21  شنبه21 اردیبهشت92
230 1392/02/19  پنجشنبه19 اردیبهشت92
231 1392/02/18  چهارشنبه18 اردیبهشت92
232 1392/02/17  سه شنبه17 اردیبهشت92
233 1392/02/16  دوشنبه16 اردیبهشت ماه92
234 1392/02/15  یکشنبه15 اردیبهشت92
235 1392/02/14  شنبه14 اردیبهشت92
236 1392/02/12  پنجشنبه12 اردیبهشت92
237 1392/02/11  چهارشنبه11 اردیبهشت92
238 1392/02/10  سه شنبه10 اردیبهشت92
239 1392/02/09  دوشنبه9 اردیبهشت92
240 1392/02/08  یکشنبه8 اردیبهشت92
241 1392/02/07  شنبه7 اردیبهشت92
242 1392/02/05  پنجشنبه5 اردیبهشت92
243 1392/02/03  سه شنبه3 اردیبهشت ماه92
244 1392/02/02  دوشنبه2 فروردین92
245 1392/02/01  یکشنبه1 اردیبهشت ماه92
246 1392/01/31  شنبه31 فروردین92
247 1392/01/29  پنج شنبه29 فروردین92
248 1392/01/28  چهارشنبه28فروردین92
249 1392/01/27  سه شنبه27 فروردین92
250 1392/01/26  دوشنبه26 فروردین92
251 1392/01/24  شنبه24 فروردین92
252 1392/01/22  پنجشنبه22 فروردین92
253 1392/01/21  چهارشنبه21 فروردین92
254 1392/01/20  20 فروردین1392
255 1392/01/19  دوشنبه19 فروردین92
256 1392/01/17  شنبه17 فروردین92
257 1392/01/15  پنجشنبه15 فروردین92
258 1392/01/14  چهارشنبه14 فروردین92
259 1391/12/28  دوشنبه28 اسفند91
260 1391/12/27  یکشنبه27 اسفندماه91
261 1391/12/26  شنبه25 اسفند91
262 1391/12/24  پنج شنبه24 اسفند91
263 1391/12/23  چهارشنبه23 اسفند91
264 1391/12/22  سه شنبه22 اسفند91
265 1391/12/21  یکشنبه21 اسفند91
266 1391/12/16  چهارشنبه16 اسفندماه91
267 1391/12/15  سه شنبه15 اسفند91
268 1391/12/14  دوشنبه14 اسفندماه91
269 1391/12/13  یکشنبه13 اسفند91
270 1391/12/08  سه شنبه8 اسفندماه91
271 1391/12/07  دوشنبه7 اسفندماه91
272 1391/12/06  یکشنبه6 اسفند91
273 1391/12/05  شنبه5 اسفندماه91
274 1391/12/03  پنجشنبه3 اسفندماه91
275 1391/12/02  چهارشنبه2 اسفند91
276 1391/12/01  سه شنبه1 اسفندماه91
277 1391/11/30  دوشنبه30 بهمن91
278 1391/11/29  یکشنبه29 بهمن91
279 1391/11/28  شنبه28 بهمن ماه91
280 1391/11/24  چهارشنبه25 بهمن91
281 1391/11/23  سه شنبه 24 بهمن91
282 1391/11/22  دوشنبه23 بهمن91
283 1391/11/21  شنبه21 بهمن91
284 1391/11/19  پنج شنبه19 بهمن91
285 1391/11/18  چهارشنبه18 بهمن ماه91
286 1391/11/17  سه شنبه17 بهمن91
287 1391/11/16  دوشنبه16 بهمن91
288 1391/11/15  یکشنبه15 بهمن ماه91
289 1391/11/14  شنبه14 بهمن91
290 1391/11/12  پنجشنبه12 بهمن ماه91
291 1391/11/11  چهارشنبه11 بهمن91
292 1391/11/09  دوشنبه9 بهمن ماه91
293 1391/11/08  یکشنبه8 بهمن ماه91
294 1391/11/07  شنبه7 بهمن ماه91
295 1391/11/05  پنج شنبه5 بهمن ماه91
296 1391/11/04  چهارشنبه4بهمن ماه91
297 1391/11/03  سه شنبه3 بهمن ماه91
298 1391/11/02  دوشنبه2 بهمن ماه91
299 1391/11/01  یکشنبه1 بهمن ماه91
300 1391/10/30  شنبه30 دیماه91
301 1391/10/28  پنجشنبه28 دیماه91
302 1391/10/27  چهارشنبه27 دی ماه91
303 1391/10/26  سه شنبه26 دیماه91
304 1391/10/25  دوشنبه25 دیماه91
305 1391/10/24  یکشنبه24 دیماه91
306 1391/10/21  پنجشنبه21 دیماه91
307 1391/10/20  چهارشنبه20 دیماه1391
308 1391/10/19  سه شنبه19 دیماه91
309 1391/10/18  دوشنبه18 دیماه91
310 1391/10/17  یکشنبه17 دیماه91
311 1391/10/16  شنبه16 دی ماه91
312 1391/10/12  سه شنبه12 دی91
313 1391/10/11  دوشنبه11 دیماه91
314 1391/10/10  یکشنبه10 دی 91
315 1391/10/09  شنبه9 دی 1391
316 1391/10/07  پنجشنبه7 دیماه91
317 1391/10/06  چهارشنبه6 دی ماه91
318 1391/10/05  سه شنبه5 دی 91
319 1391/10/04  دوشنبه4 دیماه91
320 1391/10/03  یکشنبه3 دیماه91
321 1391/10/02  یکشنبه2 دیماه1391
322 1391/09/30  پنجشنبه30 آذرماه91
323 1391/09/29  چهارشنبه29 آذرماه91
324 1391/09/28  سه شنبه28 آذرماه91
325 1391/09/27  دوشنبه27 آذرماه91
326 1391/09/26  یکشنبه26 آذرماه91
327 1391/09/25  شنبه25 آذرماعه91
328 1391/09/23  پنجشنبه23 آذرماه91
329 1391/09/22  چهارشنبه22 آذرماه91
330 1391/09/21  سه شنبه21 آذرماه91
331 1391/09/20  دوشنبه20 آذرماه91
332 1391/09/19  یکشنبه19 آذرماه91
333 1391/09/18  شنبه18 آذرماه91
334 1391/09/16  پنجشنبه16 آذرماه91
335 1391/09/15  چهارشنبه15 آذر91
336 1391/09/14  سه شنبه14 آذرماه91
337 1391/09/13  دوشنبه13 آذرماه91
338 1391/09/12  یکشنبه 12 آذرماه91
339 1391/09/11  شنبه11 آذرماه91
340 1391/09/09  پنجشنبه9 آذرماه91
341 1391/09/08  چهارشنبه8 آذرماه91
342 1391/09/07  سه شنبه7 آذرماه91
343 1391/09/06  دوشنبه6 آذرماه91
344 1391/09/02  پنج شنبه2 آذر91
345 1391/09/01  چهار شنبه 1 آذر 1391
346 1391/08/30  سه شنبه 30 آبان 1391
347 1391/08/29  دوشنبه 29 آبان 1391
348 1391/08/28  یک شنبه 28 آبان 1391
349 1391/08/27  شنبه27 آبان91
350 1391/08/25  پنج شنبه 25 آبان 1391
351 1391/08/24  چهار شنبه 24 آبان 1391
352 1391/08/23  سه شنبه23 آبان91
353 1391/08/21  یک شنبه 21 آبان 1391
354 1391/08/20  شنبه20 آبان 91
355 1391/08/18  پنج شنبه 18 آبان 1391
356 1391/08/17  چهارشنبه 17 آبان 1391
357 1391/08/16  سه شنبه 16 آبان 1391
358 1391/08/15  دوشنبه 15 آبان 1391
359 1391/08/14  یکشنبه14 آبان91
360 1391/08/11  پنج شنبه 11 آبان 1391
361 1391/08/10  چهار شنبه 10 آبان 1391
362 1391/08/09  سه شنبه 9 آبان 1391
363 1391/08/07  یک شنبه 7 آبان 1391
364 1391/08/06  شنبه 6 آبان 1391
365 1391/08/04  پنج شنبه 4 آبان 1391
366 1391/08/03  چهار شنبه 3 آبان 1391
367 1391/08/02  سه شنبه 2 آبان 1391
368 1391/08/01  دوشنبه 1 آبان 1391
369 1391/07/30  یک شنبه 30 مهر 1391
370 1391/07/29  شنبه 29 مهر 1391
371 1391/07/27  پنج شنبه 27 مهر 1391
372 1391/07/26  چهار شنبه 26 مهر 1391
373 1391/07/25  سه شنبه 25 مهر 1391
374 1391/07/24  دوشنبه 24 مهر 1391
375 1391/07/23  یک شنبه 23 مهر 1391
376 1391/07/22  شنبه 22 مهر 1391
377 1391/07/20  پنج شنبه 20 مهر 1391
378 1391/07/18  سه شنبه 18 مهر 1391
379 1391/07/17  دو شنبه 17 مهر 1391
380 1391/07/16  یک شنبه 16 مهر 1391
381 1391/07/15  شنبه 15 مهر 1391
382 1391/07/13  پنج شنبه 13 مهر 1391
383 1391/07/12  چهار شنبه 12 مهر 1391
384 1391/07/11  سه شنبه 11 مهر 1391
385 1391/07/10  دوشنبه 10 مهر 1391
386 1391/07/09  یک شنبه 9 مهر 1391
387 1391/07/08  شنبه 8 مهر 1391
388 1391/07/06  پنج شنبه 6 مهر 1391
389 1391/07/05  چهار شنبه 5 مهر 1391
390 1391/07/04  سه شنبه 4 مهر 1391
391 1391/07/03  دوشنبه 3 مهر 1391
392 1391/07/02  یک شنبه 2 مهر 1391
393 1391/07/01  شنبه 1 مهر 1391
394 1391/06/30  پنج شنبه 30 شهریور 1391
395 1391/06/29  چهار شنبه 29 شهریور 1391
396 1391/06/28  سه شنبه 28 شهریور 1391
397 1391/06/27  دوشنبه 27 شهریور 1391
398 1391/06/26  یک شنبه 26 شهریور 1391
399 1391/06/25  شنبه 25 شهریور 1391
400 1391/06/23  پنج شنبه 23 شهریور 1391
401 1391/06/21  سه شنبه 21 شهریور 1391
402 1391/06/20  دوشنبه 20 شهریور 1391
403 1391/06/19  یکشنبه 19 شهریور 1391
404 1391/06/18  شنبه 18 شهریور 1391
405 1391/06/16  پنجشنبه 16 شهریور 1391
406 1391/06/15  چهار شنبه 15 شهریور 1391
407 1391/06/14  سه شنبه 14 شهریور 1391
408 1391/06/13  دوشنبه13 شهریور1391
409 1391/06/12  یک شنبه 12 شهریور 1391
410 1391/06/11  شنبه11 شهریور91
411 1391/06/07  سه شنبه 7 شهریور 1391
412 1391/06/06  دو شنبه 6 شهریور 1391
413 1391/06/05  یک شنبه 5 شهریور 1391
414 1391/06/04  شنبه 4 شهریور 1391
415 1391/06/02  پنج شنبه 2 شهریور 1391
416 1391/06/01  چهارشنبه 1 شهریور 1391
417 1391/05/31  سه شنبه 31 مرداد 1391
418 1391/05/28  شنبه28 مرداد1391
419 1391/05/26  چهارشنبه26 مرداد1391
420 1391/05/25  چهارشنبه25 مرداد1391
421 1391/05/24  سه شنبه24 مرداد1391
422 1391/05/23  دوشنبه23 مرداد1391
423 1391/05/22  یکشنبه22 مرداد91
424 1391/05/21  شنبه 21 مرداد 1391
425 1391/05/18  چهارشنبه 18 مرداد 1391
426 1391/05/17  سه شنبه 17 مرداد 1391
427 1391/05/16  دوشنبه 16 مرداد 1391
428 1391/05/15  یکشنبه 15 مرداد 1391
429 1391/05/14  شنبه 14 مرداد 1391
430 1391/05/12  پنجشنبه 12 مرداد 1391
431 1391/05/10  سه شنبه 10 مرداد 1391
432 1391/05/09  دوشنبه 09 مرداد 1391
433 1391/05/08  یکشنبه 08 مرداد 1391
434 1391/05/07  شنبه 07 مرداد 1391
435 1391/05/05  پنجشنبه 05 مرداد 1391
436 1391/05/04  چهارشنبه 04 مرداد 1391
437 1391/05/03  سه شنبه 03 مرداد 1391
438 1391/05/01  یکشنبه 01 مرداد 1391
439 1391/04/31  شنبه 31 تیر 1391
440 1391/04/29  پنجشنبه 29 تیر 1391
441 1391/04/28  چهارشنبه 28 تیر 1391
442 1391/04/27  سه شنبه 27 تیر 1391
443 1391/04/26  دوشنبه 26 تیر 1391
444 1391/04/25  یکشنبه 25 تیر 1391
445 1391/04/24  شنبه 24 تیر 1391
446 1391/04/22  پنجشنبه 22 تیر 1391
447 1391/04/21  چهارشنبه 21 تیر 1391
448 1391/04/20  سه شنبه 20 تیر 1391
449 1391/04/19  دوشنبه 19 تیر 1391
450 1391/04/18  یکشنبه 18 تیر 1391
451 1391/04/17  شنبه 17 تیر 1391
452 1391/04/14  چهارشنبه 14 تیر 1391
453 1391/04/13  سه شنبه 13 تیر 1391
454 1391/04/12  دوشنبه 12 تیر 1391
455 1391/04/11  یکشنبه 11 تیر 1391
456 1391/04/10  شنبه 10 تیر 1391
457 1391/04/05  دوشنبه 05 تیر 1391
458 1391/04/04  یکشنبه 04 تیر 1391
459 1391/04/03  شنبه 03 تیر 1391
460 1391/03/31  چهارشنبه 31 خرداد 1391
461 1391/03/30  سه شنبه 30 خرداد 1391
462 1391/03/27  شنبه 27 خرداد 1391
463 1391/03/24  چهارشنبه 24 خرداد 1391
464 1391/03/24  چهارشنبه 24 خرداد 1391
465 1391/03/23  سه شنبه 23 خرداد 1391
466 1391/03/23  سه شنبه 23 خرداد 1391
467 1391/03/22  دوشنبه 22 خرداد 1391
468 1391/03/21  یکشنبه 21 خرداد 1391
469 1391/03/20  شنبه 20 خرداد 1391
470 1391/03/19  جمعه 19 خرداد 1391
471 1391/03/04  پنجشنبه 04 خرداد 1391
472 1391/03/02  سه شنبه 02 خرداد 1391
473 1391/03/01  دوشنبه 01 خرداد 1391
474 1391/02/31  یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
475 1391/02/31  یکشنبه 31 اردیبهشت 1391
476 1391/02/30  شنبه 30 اردیبهشت 1391
477 1391/02/29  جمعه 29 اردیبهشت 1391
478 1391/02/27  چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391
479 1391/02/26  سه شنبه 26 اردیبهشت 1391
480 1391/02/25  دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
481 1391/02/25  دوشنبه 25 اردیبهشت 1391
482 1391/02/24  یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
483 1391/02/23  شنبه 23 اردیبهشت 1391
484 1391/02/21  پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391
485 1391/02/20  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391
486 1391/02/19  سه شنبه 19 اردیبهشت 1391
487 1391/02/18  دوشنبه 18 اردیبهشت 1391
488 1391/02/16  شنبه 16 اردیبهشت 1391
489 1391/02/14  پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391
490 1391/02/13  چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391
491 1391/02/12  سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
492 1391/02/11  دوشنبه 11 اردیبهشت 1391
493 1391/02/10  یکشنبه 10 اردیبهشت 1391
494 1391/02/05  سه شنبه 05 اردیبهشت 1391
495 1391/02/04  دوشنبه 04 اردیبهشت 1391
496 1391/02/03  یکشنبه 03 اردیبهشت 1391
497 1391/01/30  چهارشنبه 30 فروردین 1391
498 1391/01/29  سه شنبه 29 فروردین 1391
499 1391/01/28  دوشنبه 28 فروردین 1391
500 1391/01/27  یکشنبه 27 فروردین 1391
501 1391/01/24  پنج شنبه 24 فروردین 1391
502 1391/01/23  چهارشنبه 23 فروردین 1391
503 1391/01/22  سه شنبه 22 فروردین 1391
504 1391/01/21  دوشنبه 21 فروردین 1391
505 1391/01/20  یکشنبه 20 فروردین 1391
506 1391/01/18  جمعه 18 فروردین 1391
507 1391/01/18  جمعه 18 فروردین 1391
508 1391/01/17  پنجشنبه 17 فروردین 1391
509 1391/01/16  چهارشنبه 16 فروردین 1391
510 1391/01/15  سه شنبه 15 فروردین 1391
511 1391/01/14  دوشنبه 14 فروردین 1391
512 1390/12/27  شنبه 27 اسفند 1390
513 1390/12/26  جمعه 26 اسفند 1390
514 1390/12/23  سه شنبه 23 اسفند 1390
515 1390/12/22  دوشنبه 22 اسفند 1390
516 1390/12/20  شنبه 20 اسفند 1390
517 1390/12/18  پنجشنبه 18 اسفند 1390
518 1390/12/17  چهارشنبه 17 اسفند 1390
519 1390/12/15  دوشنبه 15 اسفند 1390
520 1390/12/14  یکشنبه 14 اسفند 1390
521 1390/12/13  شنبه 13 اسفند 1390
522 1390/12/13  شنبه 13 اسفند 1390
523 1390/12/11  پنجشنبه 11 اسفند 1390
524 1390/12/10  چهارشنبه 10 اسفند 1390
525 1390/12/09  سه شنبه 09 اسفند 1390
526 1390/12/08  دوشنبه 08 اسفند 1390
527 1390/12/06  شنبه 06 اسفند 1390
528 1390/12/04  پنجشنبه 04 اسفند 1390
529 1390/12/03  چهارشنبه 03 اسفند 1390
530 1390/12/02  سه شنبه 02 اسفند 1390
531 1390/12/01  دوشنبه 01 اسفند 1390
532 1390/11/27  پنجشنبه 27 بهمن 1390
533 1390/11/26  چهارشنبه 26 بهمن 1390
534 1390/11/23  یکشنبه 23 بهمن 1390
535 1390/11/20  پنج شنبه 20 بهمن 1390
536 1390/11/18  سه شنبه 18 بهمن 1390
537 1390/11/16  یکشنبه 16 بهمن 1390
538 1390/11/15  شنبه 15 بهمن 1390
539 1390/11/13  پنجشنبه 13 بهمن 1390
540 1390/11/12  چهارشنبه 12 بهمن 1390
541 1390/11/11  سه شنبه 11 بهمن 1390
542 1390/11/10  دوشنبه 10 بهمن 1390
543 1390/11/09  یکشنبه 09 بهمن 1390
544 1390/11/08  شنبه 08 بهمن 1390
545 1390/11/06  پنجشنبه 06 بهمن 1390
546 1390/11/05  چهارشنبه 05 بهمن 1390
547 1390/11/01  شنبه 01 بهمن 1390
548 1390/10/28  دوشنبه 26 دی 1390
549 1390/10/28  چهارشنبه 28 دی 1390
550 1390/10/27  سه شنبه 27 دی 1390
551 1390/10/25  یکشنبه 25 دی 1390
552 1390/10/22  پنجشنبه 22 دی 1390
553 1390/10/19  دوشنبه 19 دی 1390
554 1390/10/15  پنجشنبه 15 دی 1390
555 1390/10/14  چهارشنبه 14 دی 1390
556 1390/10/13  سه شنبه 13 دی 1390
557 1390/10/11  یکشنبه 11 دی 1390
558 1390/10/10  شنبه 10 دی 1390
559 1390/10/08  پنجشنبه 08 دی 1390
560 1390/10/07  چهارشنبه 07 دی 1390
561 1390/10/06  سه شنبه 06 دی 1390
562 1390/10/05  یکشنبه 04 دی 1390
563 1390/10/04  یکشنبه 04 دی 1390
564 1390/10/03  شنبه 03 دی 1390
565 1390/10/01  پنجشنبه 01 دی 1390
566 1390/09/29  سه شنبه 29 آذر 1390
567 1390/09/28  دوشنبه 28 آذر 1390
568 1390/09/27  یکشنبه 27 آذر 1390
569 1390/09/26  شنبه 26 آذر 1390
570 1390/09/24  پنجشنبه 24 آذر 1390
571 1390/09/23  چهارشنبه 23 آذر 1390
572 1390/09/22  سه شنبه 22 آذر 1390
573 1390/09/21  دوشنبه 21 آذر 1390
574 1390/09/20  یکشنبه 20 آذر 1390
575 1390/09/19  شنبه 19 آذر 1390
576 1390/09/09  چهارشنبه 09 آذر 1390
577 1390/09/08  سه شنبه 08 آذر 1390
578 1390/09/07  دوشنبه 07 آذر 1390
579 1390/09/06  یکشنبه 06 آذر 1390
580 1390/09/03  پنجشنبه 03 آذر 1390
581 1390/09/02  چهارشنبه 02 آذر 1390
582 1390/09/01  سه شنبه 01 آذر 1390
583 1390/08/30  دوشنبه 30 آبان 1390
584 1390/08/29  یکشنبه 29 آبان 1390
585 1390/08/28  شنبه 28 آبان 1390
586 1390/08/26  پنجشنبه 26 آبان 1390
587 1390/08/25  چهارشنبه 25 آبان 1390
588 1390/08/23  دوشنبه 23 آبان 1390
589 1390/08/22  یکشنبه 22 آبان 1390
590 1390/08/21  شنبه 21 آبان 1390
591 1390/08/19  پنجشنبه 19 آبان 1390
592 1390/08/18  چهارشنبه 18 آبان 1390
593 1390/08/17  سه شنبه 17 آبان 1390
594 1390/08/15  یک شنبه 15 آبان 1390
595 1390/08/14  شنبه 14 آبان 1390
596 1390/08/04  چهارشنبه 04 آبان 1390
597 1390/08/03  سه شنبه 03 آبان 1390
598 1390/08/02  دوشنبه 02 آبان 1390
599 1390/08/01  یکشنبه 01 آبان 1390
600 1390/07/30  شنبه 30 مهر 1390
601 1390/07/28  پنجشنبه 28 مهر 1390
602 1390/07/27  چهار شنبه 27 مهر 1390
603 1390/07/25  دوشنبه 25 مهر 1390
604 1390/07/24  یکشنبه 24 مهر 1390
605 1390/07/23  شنبه 23 مهر 1390
606 1390/07/20  چهارشنبه 20 مهر 1390
607 1390/07/19  سه شنبه 19 مهر 1390
608 1390/07/18  دوشنبه 18 مهر 1390
609 1390/07/17  یکشنبه 17 مهر 1390
610 1390/07/16  شنبه 16 مهر 1390
611 1390/07/14  پنجشنبه 14 مهر 1390
612 1390/07/13  چهارشنبه 13 مهر 1390
613 1390/07/12  سه شنبه 12 مهر 1390
614 1390/07/11  دوشنبه 11 مهر 1390
615 1390/07/11  شنبه 09 مهر 1390
616 1390/07/10  یکشنبه10 مهر 1390
617 1390/07/07  پنجشنبه 07 مهر 1390
618 1390/07/06  چهارشنبه 06 مهر 1390
619 1390/07/05  سه شنبه 05 مهر 1390
620 1390/07/04  دوشنبه 04 مهر 1390
621 1390/07/03  یکشنبه 03 مهر 1390
622 1390/06/31  پنجشنبه 31 شهریور 1390
623 1390/06/30  چهارشنبه 30 شهریور 1390
624 1390/06/29  سه شنبه 29 شهریور 1390
625 1390/06/28  دوشنبه 28 شهریور 1390
626 1390/06/27  یکشنبه 27 شهریور 1390
627 1390/06/26  شنبه 26 شهریور 1390
628 1390/06/26  چهارشنبه 24 شهریور 1390
629 1390/06/23  چهارشنبه 23 شهریور 1390
630 1390/06/22  سه شنبه 22 شهریور 1390
631 1390/06/21  دوشنبه 21 شهریور 1390
632 1390/06/20  یکشنبه 20 شهریور 1390
633 1390/06/19  پنجشنبه 17 شهریور 1390
634 1390/06/19  شنبه 19 شهریور 1390
635 1390/06/15  سه شنبه 15 شهریور 1390
636 1390/06/14  یکشنبه 13 شهریور 1390
637 1390/06/14  دوشنبه 14 شهریور 1390
638 1390/06/12  شنبه 12 شهریور 1390
639 1390/06/12  سه شنبه 08 شهریور 1390
640 1390/06/07  دوشنبه 07 شهریور 1390
641 1390/06/06  یکشنبه 06 شهریور 1390
642 1390/06/05  شنبه 05 شهریور 1390
643 1390/06/04  پنجشنبه 03 شهریور 1390
644 1390/06/02  چهارشنبه 02 شهریور 1390
645 1390/06/01  سه شنبه 01 شهریور 1390
646 1390/06/01  یکشنبه 30 مرداد 1390
647 1390/05/29  شنبه 29 مرداد 1390
648 1390/05/27  پنجشنبه 27 مرداد 1390
649 1390/05/26  چهارشنبه 26 مرداد 1390
650 1390/05/25  سه شنبه 25 مرداد 1390
651 1390/05/24  دوشنبه 24 مرداد 1390
652 1390/05/23  یکشنبه 23 مرداد 1390
653 1390/05/23  یکشنبه 23 مرداد 1390
654 1390/05/22  شنبه 22 مرداد 1390
655 1390/05/20  پنجشنبه 20 مرداد 1390
656 1390/05/19  چهارشنبه 19 مرداد 1390
657 1390/05/18  سه شنبه 18 مرداد 1390
658 1390/05/17  دوشنبه 17 مرداد 1390
659 1390/05/16  یکشنبه 16 مرداد 1390
660 1390/05/15  شنبه 15 مرداد 1390
661 1390/05/13  پنجشنبه 13 مرداد 1390
662 1390/05/12  چهارشنبه 12 مرداد 1390
663 1390/05/11  سه شنبه 11 مرداد 1390
664 1390/05/10  یکشنبه 02 مرداد 1390
665 1390/05/10  دوشنبه 10 مرداد 1390
666 1390/05/09  یکشنبه 09 مرداد 1390
667 1390/05/08  شنبه 08 مرداد 1390
668 1390/05/06  پنجشنبه 06 مرداد 1390
669 1390/05/04  دوشنبه 04مرداد 1390
670 1390/04/28  سه شنبه 28 تیر 1390
671 1390/04/27  دوشنبه 27 تیر 1390
672 1390/04/25  شنبه 25 تیر 1390
673 1390/04/25  شنبه 25 تیر 1390
674 1390/04/23  پنجشنبه 23 تیر 1390
675 1390/04/22  چهارشنبه 22 تیر 1390
676 1390/04/21  سه شنبه 21 تیر 1390
677 1390/04/20  دوشنبه 20 تیر 1390
678 1390/04/19  یکشنبه 19 تیر 1390
679 1390/04/18  شنبه 18 تیر 1390
680 1390/04/16  پنجشنبه 16 تیر 1390
681 1390/04/15  چهارشنبه 15 تیر 1390
682 1390/04/14  سه شنبه 14 تیر 1390
683 1390/04/13  دوشنبه 13 تیر 1390
684 1390/04/12  یکشنبه 12 تیر 1390
685 1390/04/11  شنبه 11 تیر 1390
686 1390/04/08  چهارشنبه 08 تیر 1390
687 1390/04/07  سه شنبه 07 تیر 1390
688 1390/04/06  دوشنبه 06 تیر 1390
689 1390/04/05  یکشنبه 05 تیر 1390
690 1390/04/04  شنبه 04 تیر 1390
691 1390/04/04  `پنجشنبه 02 تیر 1390
692 1390/04/01  چهارشنبه 01 تیر 1390
693 1390/03/31  سه شنبه 31 خرداد 1390
694 1390/03/30  دوشنبه 30 خرداد 1390
695 1390/03/29  یکشنبه 29 خرداد 1390
696 1390/03/28  شنبه 28 خرداد 1390
697 1390/03/28  پنچشنبه 25 خرداد 1390
698 1390/03/24  سه شنبه 24 خرداد 1390
699 1390/03/23  دوشنبه 23 خرداد 1390
700 1390/03/23  یکشنبه 22 خرداد 1390
701 1390/03/21  شنبه 21 خرداد 1390
702 1390/03/21  پنجشنبه 19 خرداد 1390
703 1390/03/18  چهارشنبه 18 خرداد 1390
704 1390/03/17  سه شنبه 17 خرداد 1390
705 1390/03/16  دوشنبه 16 خرداد 1390
706 1390/03/12  پنجشنبه 12 خرداد 1390
707 1390/03/11  چهارشنبه 11 خرداد 1390
708 1390/03/10  سه شنبه 10 خرداد 1390
709 1390/03/09  دوشنبه 09 خرداد 1390
710 1390/03/08  یکشنبه 08 خرداد 1390
711 1390/03/07  شنبه 07 خرداد 1390
712 1390/03/05  پنج شنبه 05 خرداد 1390
713 1390/03/04  چهارشنبه 04 خرداد 1390
714 1390/03/03  سه شنبه 03 خرداد 1390
715 1390/03/02  دوشنبه 02 خرداد 1390
716 1390/03/01  یکشنبه 01 خرداد 1390
717 1390/02/31  شنبه 31 اردیبهشت 1390
718 1390/02/29  پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390
719 1390/02/28  چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390
720 1390/02/27  سه شنبه 27 اردیبهشت 1390
721 1390/02/26  دوشنبه 26 اردیبهشت 1390
722 1390/02/25  یکشنبه 25 اردیبهشت 1390
723 1390/02/24  شنبه 24 اردیبهشت 1390
724 1390/02/22  پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390
725 1390/02/21  چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390
726 1390/02/20  سه شنبه 20 اردیبهشت 1390
727 1390/02/18  یکشنبه 18 اردیبهشت 1390
728 1390/02/15  پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390
729 1390/02/14  چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390
730 1390/02/13  سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
731 1390/02/12  دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
732 1390/02/11  یکشنبه 11 اردیبهشت 1390
733 1390/02/10  شنبه 10 اردیبهشت 1390
734 1390/02/08  پنجشنبه 08 اردیبهشت 1390
735 1390/02/07  چهارشنبه 07 اردیبهشت 1390
736 1390/02/06  سه شنبه 06 اردیبهشت 1390
737 1390/02/05  دوشنبه 05 اردیبهشت 1390
738 1390/02/04  یکشنبه 04 اردیبهشت 1390
739 1390/02/03  شنبه 03 اردیبهشت 1390
740 1390/01/31  چهارشنبه 31 فروردین 1390
741 1390/01/30  سه شنبه 30 فروردین 1390
742 1390/01/29  دوشنبه 29 فروردین 1390
743 1390/01/28  یکشنبه 28 فروردین 1390
744 1390/01/27  شنبه 27 فروردین 1390
745 1390/01/25  پنجشنبه 25 فروردین 1390
746 1390/01/24  چهارشنبه 24 فروردین 1390
747 1390/01/23  سه شنبه 23 فروردین 1390
748 1390/01/22  دو شنبه 22 فروردین 1390
749 1389/12/26  پنجشنبه 26 اسفند 1389
750 1389/12/25  چهارشنبه 25 اسفند 1389
751 1389/12/24  سه شنبه 24 اسفند 1389
752 1389/12/23  دوشنبه 23 اسفند 1389
753 1389/12/22  یکشنبه 22 اسفند 1389
754 1389/12/21  شنبه 21 اسفند 1389
755 1389/12/19  پنج شنبه19 اسفند 1389
756 1389/12/16  دو شنبه 16 اسفند 1389
757 1389/12/15  یکشنبه 15 اسفند 1389
758 1389/12/14  شنبه 14 اسفند 1389
759 1389/12/12  پنجشنبه 12 اسفند 1389
760 1389/12/11  چهارشنبه 11 اسفند 1389
761 1389/12/10  سه شنبه 10 اسفند 1389
762 1389/12/09  دوشنبه 09 اسفند 1389
763 1389/12/08  یکشنبه 08 اسفند 1389
764 1389/12/07  شنبه 07 اسفند 1389
765 1389/12/05  پنجشنبه 05 اسفند 1389
766 1389/12/04  چهارشنبه 04 اسفند 1389
767 1389/12/03  سه شنبه 03 اسفند 1389
768 1389/12/01  یکشنبه 01 اسفند 1389
769 1389/11/30  شنبه 30 بهمن 1389
770 1389/11/28  پنجشنبه 28 بهمن 1389
771 1389/11/27  چهارشنبه 27 بهمن 1389
772 1389/11/26  سه شنبه 26 بهمن 1389
773 1389/11/25  دوشنبه 25 بهمن 1389
774 1389/11/24  یکشنبه 24 بهمن 1389
775 1389/11/23  شنبه 23 بهمن 1389
776 1389/11/21  پنج شنبه 21 بهمن 1389
777 1389/11/20  چهارشنبه 20بهمن 1389
778 1389/11/19  سه شنبه 19 بهمن 1389
779 1389/11/17  یکشنبه 17 بهمن 1389
780 1389/11/16  شنبه 16 بهمن 1389
781 1389/11/12  سه شنبه 12 بهمن 1389
782 1389/11/11  دوشنبه 11 بهمن 1389
783 1389/11/10  یکشنبه 10بهمن 1389
784 1389/11/09  شنبه 09 بهمن 1389
785 1389/11/07  پنجشنبه 07 بهمن 1389
786 1389/11/06  چهارشنبه 06 بهمن 1389
787 1389/11/04  دوشنبه 04 بهمن 1389
788 1389/11/03  یکشنبه 03 بهمن 1389
789 1389/11/02  شنبه 02 بهمن 1389
790 1389/10/30  پنجشنبه 30 دی 1389
791 1389/10/29  چهارشنبه 29 دی 1389
792 1389/10/28  سه شنبه 28 دی 1389
793 1389/10/27  دوشنبه 27 دی 1389
794 1389/10/26  یکشنبه 26 دی 1389
795 1389/10/25  شنبه 25 دی 1389
796 1389/10/23  پنجشنبه 23 دی 1389
797 1389/10/22  چهارشنبه 22 دی 1389
798 1389/10/21  سه شنبه 21 دی 1389
799 1389/10/20  دوشنبه 20 دی 1389
800 1389/10/19  یکشنبه 19 دی 1389
801 1389/10/18  شنبه 18 دی 1389
802 1389/10/16  پنجشنبه 16 دی 1389
803 1389/10/15  چهارشنبه 15 دی 1389
804 1389/10/14  سه شنبه 14 دی 1389
805 1389/10/13  دوشنبه 13 دی 1389
806 1389/10/12  یکشنبه 12 دی 1389
807 1389/10/11  شنبه 11 دی 1389
808 1389/10/09  پنجشنبه 09 دی 1389
809 1389/10/08  چهارشنبه 08 دی 1389
810 1389/10/07  سه شنبه 07 دی 1389
811 1389/10/06  دوشنبه 06 دی 1389
812 1389/10/05  یکشنبه 05 دی 1389
813 1389/10/04  شنبه 04 دی 1389
814 1389/10/02  پنجشنبه 02 دی 1389
815 1389/10/01  چهارشنبه 01 دی 1389
816 1389/09/30  سه شنبه 30 آذر 1389
817 1389/09/29  دوشنبه 29 آذر 1389
818 1389/09/28  یکشنبه 28 آذر 1389
819 1389/09/27  شنبه 27 آذر 1389
820 1389/09/23  سه شنبه 23 آذر 1389
821 1389/09/22  دوشنبه 22 آذر 1389
822 1389/09/21  یکشنبه 21 آذر 1389
823 1389/09/20  شنبه 20آذر 1389
824 1389/09/18  پنجشنبه 18 آذر 1389
825 1389/09/17  چهارشنبه 17 آذر 1389
826 1389/09/16  سه شنبه 16 آذر 1389
827 1389/09/15  دوشنبه 15 آذر 1389
828 1389/09/14  یکشنبه 14 آذر 1389
829 1389/09/13  شنبه 13 آذر 1389
830 1389/09/11  پنجشنبه 11 آذر 1389
831 1389/09/10  چهارشنبه 10 آذر 1389
832 1389/09/09  سه شنبه 09 آذر 1389
833 1389/09/08  دوشنبه 08 آذر 1389
834 1389/09/07  یکشنبه 07 آذر 1389
835 1389/09/06  شنبه 06 آذر 1389
836 1389/09/03  چهارشنبه 03 آذر 1389
837 1389/09/02  سه شنبه02 آذر 1389
838 1389/08/30  یکشنبه 30 آبان 1389
839 1389/08/29  شنبه 29آبان 1389
840 1389/08/27  پنج شنبه 27 آبان 1389
841 1389/08/25  سه شنبه 25 آبان 1389
842 1389/08/26  چهارشنبه 26 آبان 1389
843 1389/08/24  دو شنبه 24 آبان 1389
844 1389/08/23  یکشنبه 23 آبان 1389
845 1389/08/22  شنبه 22 آبان 1389
846 1389/08/20  پنج شنبه20 آبان 1389
847 1389/08/19  چهارشنبه 19 آبان 1389
848 1389/08/18  سه شنبه 18 آبان 1389
849 1389/08/17  دوشنبه 17 آبان 1389
850 1389/08/16  یکشنبه 16 آبان 1389
851 1389/08/15  شنبه 15 آبان 1389
852 1389/08/13  پنجشنبه 13 آبان 1389
853 1389/08/12  چهارشنبه 12 آبان 1389
854 1389/08/11  سه شنبه 11 آبان 1389
855 1389/08/10  دوشنبه 10 آبان 1389
856 1389/08/09  یکشنبه 9 آبان 1389
857 1389/08/08  شنبه 08 آبان 1389
858 1389/08/06  پنجشنبه 06 آبان 1389
859 1389/08/05  چهارشنبه 05 آبان 1389
860 1389/08/04  سه شنبه 04 آبان 1389
861 1389/08/03  دوشنبه 03 آبان 1389
862 1389/07/01  شنبه 1 آبان 1389
863 1389/07/29  پنج شنبه 29 مهر 1389
864 1389/07/28  چهارشنبه 28 مهر 1389
865 1389/07/27  سه شنبه 27 مهر 1389
866 1389/07/26  دوشنبه 26 مهر 1389
867 1389/07/25  یکشنبه 25 مهر 1389

خواندنی امروز

جملات کوتاه وخواندنی
آدما تا وقتی کوچیکن دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن اما پول ندارن . . .
وقتی بزرگتر میشن ، پول دارن اما وقت ندارن . . .
وقتی هم که پیر میشن ، پول دارن وقت هم دارن اما . . . مادر ندارن . . .
به سلامتی همه مادرای دنیا . . .

ادامه ....

خواندنی امروز

عصبا نیت و عشق

مرد درحال تمیز کردن اتومبیل تازه خود بود که متوجه شد پسر 4 ساله اش تکه سنگی برداشته و بر وری ماشین خط می اندازد .

ادامه ....
گفته می شود ...

گفته می شود مقامهای سعودی گفته اند که دولت آمریکا با انتشار تصویر ملک عبدا... در دیدار با اوباما که در حال استفاده از لوله تنفسی بوده، به دنبال منزوی ساختن حکومت پادشاهی سعودی است. عکاس کاخ سفید نیز گفته که به علت تاریخی بودن این صحنه اقدام به عکسبرداری کرده است.

 

گفته می شود مقامات ریاض قصد دارند نام "اتحادیه جهانی علمای مسلمانان" که ریاست آن را شیخ یوسف قرضاوی برعهده دارد را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای العرب، منابع آگاه عربستانی اعلام کردند علت این اقدام عربستان این است که این سازمان را یکی از سازمان‌های تندرو وابسته به اخوان المسلمین می‌دانند و معتقدند اخوان‌المسلمین از آن به عنوان سرپوشی برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.

 

 گفته می شود در حالی که بر اساس مصوبه 23 اردیبهشت ماه سال 91 دولت دهم مقرر شده بود افراد نیازمندی که از سوی نهاد ریاست جمهوری به بانک ها معرفی می شوند، از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار شوند، هم اکنون برخی مدیران دولتی با ارسال گزارش هایی به مسئولان ارشد اجرایی اعلام کرده اند که این مصوبه به دلیل مشخص نکردن منابع لازم تحمیل بار مالی زائد بر دولت و تفاوت قائل شدن بین نیازمندانی که از سوی نهاد ریاست جمهوری معرفی می شوند و سایر افراد محروم، باید تصحیح یا لغو شود.

 

 

 

 

 

 

 

گفته می شود نشریات آمریکایی در این زمینه اتفاق نظر دارند که برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به غرور ملی شده و با وجود فشارهای غرب، برگشت‌ناپذیر است.
در این زمینه روزنامه وال‌استریت ژورنال با اشاره به چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 نوشت: اخیراً روز ملی جشن فناوری هسته‌ای در ایران برگزار شد. همچنین دانشمندان هسته‌ای ترور شده، به شدت مورد احترام مردم ایران هستند. اکنون برنامه هسته‌ای، به یک غرور ملی در ایران تبدیل شده و هر گونه عقب‌نشینی در این زمینه باید در ازای دریافت امتیازهای بزرگ از غرب باشد.

 

 

گفته می شود یک روزنامه آمریکایی تاکید کرد اغلب مردم ایران از روند مذاکرات ژنو ناراضی هستند.لس‌آنجلس تایمز در گزارشی نوشته بسیاری از مردم ایران از فقدان نتایج مطلوب در مذاکرات با 5+1 ناراضی هستند. ایرانی‌ها امیدوار بودند مذاکرات به لغو تحریم‌های اقتصادی منجر شود اما اکنون پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌کنند.

 

 

 

 

 

گفته می شود

 

وزیر ورزش و جوانان آماری جالب از باشگاه های ورزشی کشور ارائه کرده که حکایت از سطح پایین شرایط بهداشتی، تجهیزات، مشاوره پزشکی و بهره گیری از نیروهای کارآمد لازم در آنها دارد. همچنین بر اساس این آمار 98 درصد باشگاه های ورزشی فاقد مجوز فعالیت هستند.

 

 

 

 

 

گفته می شود سایت ثبت نام یارانه ها به جز روز اول که دچار اختلال شد، تا پایان ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه، مشکل خاصی نداشته است. در این زمینه آقای واعظی وزیر ارتباطات در جلسه ای گفته است: ما پهنای باندی معادل ۱۰ برابر آنچه نیاز است ایجاد کردیم. پیش از این قوی ترین سرور در کشور سرور سازمان سنجش بود که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر به آن مراجعه می کردند.

 

 

 

 

گفته می شود با پایان یافتن دوره ۱۰ ساله ریاست سازمان صداوسیما، از چندی پیش گمانه زنی های مختلفی در رسانه ها در مورد جانشین احتمالی عزت الله ضرغامی منتشر شده است. با این حال احتمالا ضرغامی تا دو سال آینده در صداوسیما ماندگار خواهد شد.

 

 

 

 

گفته می شود عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس سازمان زندانها در این کمیسیون گفته براساس گزارش های مسئولان هیچ درگیری در بند ۳۵۰ اتفاق نیفتاده و ۱۱ تلفن ماهواره ای و یک لپ تاپ از این بند کشف شده که نمایانگر ارتباط زندانیان سیاسی با عناصر ضد انقلاب خارجی نشین است.

 

 

 

 

 

گفته می شود میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۹۲ به ۶۲ هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان رسید که نسبت به بهمن ماه ۹۱ از ۱۸.۸ درصد افزایش و نسبت به اسفند ماه ۹۱ از ۲۷.۱ درصد افزایش برخوردار شده است.

 

ادامه ....
 
پیشنهاد شما به دولت درباره دادن یارانه به ثبت نام کنندگان؟
1. به همه شان یارانه بدهد.
2 . 10 میلیون ثروتمندی که شناسایی کرده است را حذف کند.
3 . تنها کسانی که درآمدشان را بالا اعلام کرده اند، حذف کند.
4. اطلاعات وارد شده در سیستم ثبت نام را راستی آزمایی و پردرآمدها را حذف کند.

 
 
بیرجند
در ساعت 3:28 ق.ظ 05/02/93
وضعیت : رعد و برق
دمای فعلی : 15 °C
امروز جمعه
حداقل دما : 9 °C
حداکثر دما: 26 °C
فردا شنبه
حداقل دما : 15 °C
حداکثر دما: 29 °C
وب سایت رسمی روزنامه بیرجند امروز


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر فناوری اطلاعات داده پرداز بیرجند
RaakCMS